Diensten

Naar wil en wens

Lukt het iemand niet meer om zelf alle financiën te regelen? Dan is beschermingsbewind of levensexcecutele een goede optie. Uw client wordt op financieel gebied beschermd tegen anderen of zichzelf. Een bewindvoerder of levensexecuteur zorgt ervoor dat de financien in de juiste banen wordt geleid. Lebemto zorgt ervoor dat die de zaken voor u of uw familielid goed regelt.

Lebemto staat voor:

Levensexecutele

lees meer

Beschermingsbewind

lees meer

Mentorschap

lees meer

Toezichthouder

lees meer

Levensexecutele

Levensexecutele is een dienst die we u bieden op basis van een levenstestament. In een levenstestament legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken regelt voordat u dit zelf niet meer kunt. Ook kunt u aangeven op welke manier deze persoon dat moet doen. Om hieraan uitvoering te geven, kunt u een levensexecuteur van Lebemto aanwijzen.
Verder lezen

Beste relatie,

Aankomende periode kunt u een brief verwachten van AON. Zij stoppen met het aanbieden van de inboedel en WA verzekering. We vinden het vervelend dat AON de brieven naar u stuurt maar wij kunnen hier niets aan doen. De ABN is bezig met een alternatief voor deze verzekeringen. U hoeft niets te doen en u blijft gewoon verzekerd.

met vriendelijke groet,

Lebemto