Mentorschap

Bescherming van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding

Wat houdt het mentorschap in?
Met het mentorschap wordt u of uw cliënt beschermd als diegene niet goed zelf kan beslissen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Bij Lebemto zorgen we er dus voor dat uw zorg goed is geregeld. Als mentor vervullen we een regisseursfunctie. Dit kan door u of uw cliënt geregeld worden via de kantonrechter.

N.b. Lebemto biedt mentorschap uitsluitend aan in combinatie met beschermingsbewind

Werkwijze van de mentor

Voor het gebruikmaken van ons mentorschap volgen we
onderstaande stappen:

 1. Kennismakingsgesprek
 2. Intakegesprek
 3. Werkzaamheden tijdens het mentorschap
 4. Beëindiging van het mentorschap

1. Kennismakingsgesprek

Wilt u gebruikmaken van de diensten van de mentor? Dan starten we altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek leren we elkaar kennen. Wie bent u, wie zijn wij, wat is uw situatie, waar bent u naar op zoek, wat kunt u van ons verwachten en wat zijn de kosten? Op basis van deze vragen leren we elkaar kennen. Natuurlijk kunt u op basis van het gesprek altijd contact met ons opnemen voor antwoorden op verdere vragen. Voelt u zich vertrouwd bij ons en wilt u ons vastleggen als mentor? Dan plannen we een intakegesprek om uw situatie nog verder in beeld te krijgen.

2. Intakegesprek

Als u of uw cliënt na het kennismakingsgesprek besluit dat u ons als mentor wilt inschakelen, dan vragen we u om documenten en informatie bij elkaar te zoeken en op te (laten) sturen. Mocht dit niet zelfstandig lukken, dan is het raadzaam om hulp te zoeken bij iemand die u goed kent. Denk aan een hulpverlener, begeleider of familielid. Zodra we de gegevens hebben ontvangen, plannen we een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen hoe de invulling van het mentorschap eruit gaat te zien. We bespreken dan ook de afspraken die we onderling maken. Als alle informatie bij elkaar verzameld is, vragen we u om de aanvraagdocumenten te ondertekenen zodat het verzoek naar de rechtbank kan. Nadat de rechtbank een beschikking heeft afgegeven, dit duurt enkele weken, is het mentorschap ingesteld.

3. Werkzaamheden tijdens het mentorschap

Een mentor heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

 • Regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars.
 • Persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat de mentor weet hoe het met de betrokkene gaat.
 • De betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
 • In actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.
 • Ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene.
  Bijvoorbeeld als zijn of haar gezondheid achteruit gaat. Of
  als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig
  te blijven wonen.
 • Verslag doen aan de rechter over het verloop van het mentorschap.
  Een mentor mag niet beslissen over zeer persoonlijke zaken van de betrokkene. En hij betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn taken.

4. Beëindiging mentorschap

Het mentorschap eindigt als de verzoeker overlijdt of hij of zij een verzoek tot opheffing doet bij de rechtbank. De rechter moet dit wel eerst toekennen. De rechter overlegt altijd eerst met de mentor.

Beste relatie,

Aankomende periode kunt u een brief verwachten van AON. Zij stoppen met het aanbieden van de inboedel en WA verzekering. We vinden het vervelend dat AON de brieven naar u stuurt maar wij kunnen hier niets aan doen. De ABN is bezig met een alternatief voor deze verzekeringen. U hoeft niets te doen en u blijft gewoon verzekerd.

met vriendelijke groet,

Lebemto