Uw zorgverzekering

Als Nederlandse burger bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Welke zorgverzekering u afsluit is aan u. Elk jaar voor 31 december krijgt u de gelegenheid om een verzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar. Bij welke verzekeraar u dit doet kan een zoektocht zijn. Waar moet u op letten? De inhoud van de basisverzekering is bij elke zorgverzekeraar gelijk. Hoe de zorg vergoed wordt kan per verzekeraar verschillen. Hiervoor dient u goed de voorwaarden te lezen. Bij de basisverzekering zijn de kosten van de premie en de voorwaarden bepalend. U kiest dan de wat het beste bij u past.

De keuze voor een aanvullende verzekering kunt u maken op basis van een inschatting. Welke zorg heeft u in het verleden gehad en wat verwacht u in het aankomende jaar nodig te hebben. Op basis van die informatie kunt u dan verzekeraars en premie vergelijken. Kijk wel goed of aanvullende verzekering zinvol is. Als u bijvoorbeeld een extra verzekering afsluit voor 20 euro per maand omdat u tandartskosten verwacht van 200 euro dat jaar dan bent u voordeliger uit als u de tandartskosten zelf betaald. Dit is een beknopte uitleg van hoe u zich kunt orriënteren op een zorgverzekering en aanvullende pakketten. Als u hier vragen over hebt kunt u altijd met uw bewindvoerder of levensexecuteur bellen. 

Waarom een bewindvoerder

Het lukt u niet meer om uw financiën goed te beheren maar wanneer schakelt u een bewindvoerder in? Om te beginnen is het goed om te beseffen dat het geen teken van zwakte is als je zelf de financiën niet meer kunt doen en hulp inschakelt. Veel mensen hebben de neiging om het zichzelf moeilijk te maken voordat ze hulp inschakelen. Ze vinden dat ze het zelf moeten kunnen en schamen zich er vaak ook voor dat dit niet lukt. Deze gedachte is niet vreemd maar helpt niet om de situatie te verbeteren. Neem bijvoorbeeld een auto die niet meer rijdt. Tenzij u automonteur bent vindt u niet dat u dit zelf moet kunnen repareren. De auto brengt u dan naar een garage en dit is de normaalste zaak van de wereld en u schaamt zich er ook niet voor. Een auto is tenslotte een stuk techniek en omdat u hier niet voor geleerd heeft kunt u dit niet. U verwacht van uzelf ook niet dat u het kunt. Waarom dan bij financiën wel? Dat komt omdat het bij de gang van het dagelijkse leven hoort en u het zonder hiervoor gestudeerd te hebben dit moet kunnen, vindt u. Hier denken wij anders over. De Nederlandse wetgeving is zo moeilijk geworden dat het helemaal niet zo gek is dat u er weinig van begrijpt of er niet meer uitkomt. Brieven zijn veelal geschreven met ingewikkelde (juridische) taal. Regelingen zoals de toeslagen, uitkeringen en het eigen risico van de zorgverzekering zijn erg moeilijk om goed te begrijpen. Het is dus niet vreemd dat u er niet uitkomt en hier hulp bij nodig heeft. Zelfstandig zijn betekent niet dat u het allemaal moet kunnen maar wel dat u het moet kunnen organiseren. Kunt u de auto niet repareren dan zoekt u een monteur. Kunt u de financiën niet zelf (meer) beheer dan zoekt u daarvoor hulp. U zoekt hulp van een bewindvoerder als u door niet meer in staat bent uw financiën zelf te beheren als u hier geestelijk of lichamelijk niet meer toe in staat bent. U bent hier langdurig niet meer toe in staat en begeleiding hierin is niet voldoende. Iemand moet het van u overnemen. Als u schulden hebt en bent niet langer in staat uw betalingsverplichtingen na te komen, u opent uw post niet langer en de schulden stapelen zich op. Ook dan kunt u een bewindvoerder inschakelen. U hoeft zich hiervoor niet te schamen. We hebben de regels in Nederland zo moeilijk gemaakt dat het burgers niet kwalijk te nemen als ze het allemaal niet meer begrijpen en hier hulp bij zoeken. Ons advies is wel, wacht niet te lang. Neem contact op met ons als u hierover meer informatie wenst te hebben.

Beste relatie,

Aankomende periode kunt u een brief verwachten van AON. Zij stoppen met het aanbieden van de inboedel en WA verzekering. We vinden het vervelend dat AON de brieven naar u stuurt maar wij kunnen hier niets aan doen. De ABN is bezig met een alternatief voor deze verzekeringen. U hoeft niets te doen en u blijft gewoon verzekerd.

met vriendelijke groet,

Lebemto