Over Lebemto

Naar wil en wens

Lebemto is een samenvoeging van Levensexecuteur, Beschermingsbewind, Mentorschap en Toezichthouder. Naar wil en wens. Lebemto is in 2016 in Enschede begonnen als ‘Jouw Saldo’ en heeft met het uitbreiden van de geboden diensten gekozen voor een nieuwe naam.

Achtergrond

Als maatschappelijk werker maakt Randy Kuiper in zijn loopbaan kennis met het vak van bewindvoerder. “Ik vond dat ik mensen als beschermingsbewindvoerder nog beter kon helpen met hun financiële zaken dan als maatschappelijk werker. Met ‘Jouw Saldo’ startte ik met mijn diensten op het gebied van beschermingsbewind. Naarmate ik steeds meer klanten kreeg, vond ik het belangrijk dat mensen van bredere diensten gebruik moesten kunnen maken. Blijven leren is van groot belang om mensen zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen.

Tijdens een opleiding waarbij het ging over vermogende cliënten, kwam ik in aanraking met ‘levensexecutele’. Het leek mij een welkome toevoeging aan mijn diensten. Begin 2020 heb ik hiervoor een opleiding gevolgd waarbij ik verder kennismaakte met toezichthouderschap. Als laatste heb ik aan mijn diensten nog het mentorschap toegevoegd. Een logische stap wat mij betreft, omdat ik met mijn achtergrond als maatschappelijk werker goed zorg kan dragen voor het zorggedeelte in het levenstestament. Met trots presenteren we u Lebemto. Naar wil en wens!”

Waarom kiezen voor Lebemto?

Bij Lebemto gaan we maatschappelijk verantwoord te werk. Een werkwijze waarin de cliënt altijd centraal staat. Niet denk in beperkingen, maar juist in mogelijkheden; dat is de kracht. Hulp aan mensen die dat nodig hebben, dat zien we bij Lebemto als onze verantwoordelijkheid in deze maatschappij. Door de verscheidenheid aan organisaties waarin Randy gewerkt heeft, heeft hij veel kennis van de sociale kaart opgebouwd.

Door gewerkt te hebben in de jeugdhulpverlening (open en gesloten), de verslavingszorg, daklozenopvang, steunpunt huiselijk geweld, algemeen maatschappelijk werk, budgetbegeleiding en jeugd GGZ is het mogelijk om mensen op een breed gebied te ondersteunen. Hierdoor kan er makkelijk en laagdrempelig geschakeld en overlegd worden met verschillende organisaties. De cliënt komt hiermee op de juiste plek terecht en de kosten worden laag gehouden. De achtergrond in maatschappelijk werk maakt dat er bij Lebemto veel ervaring is in de communicatie met de cliënt op een gelijk niveau. Duidelijke en betrouwbare communicatie rondom financiën en zorg is van groot belang. Kiest u voor Lebemto, dan kiest u voor een persoonlijke benadering!

Beste relatie,

Aankomende periode kunt u een brief verwachten van AON. Zij stoppen met het aanbieden van de inboedel en WA verzekering. We vinden het vervelend dat AON de brieven naar u stuurt maar wij kunnen hier niets aan doen. De ABN is bezig met een alternatief voor deze verzekeringen. U hoeft niets te doen en u blijft gewoon verzekerd.

met vriendelijke groet,

Lebemto