Beschermingsbewind

Bescherming van bezittingen

Wat houdt beschermingsbewind in?
Lukt het iemand niet meer om zelf alle financiën te regelen? Dan is beschermingsbewind een goede oplossing. Beschermingsbewind is bedoeld om u of uw cliënt op financieel gebied te beschermen tegen anderen, maar als dat nodig is ook tegen henzelf. Als bewindvoerder zorgen we ervoor dat de financiën in de juiste banen worden geleid. Of dit nu om een positief of negatief saldo gaat. Wilt u beschermingsbewind via ons regelen? Dan vullen we samen het verzoek in en sturen we het naar de rechtbank. Na zijn beschikking is het beschermingsbewind uitgesproken.

Bij beschermingsbewind wordt het vermogen beheerd door een beschermingsbewindvoerder. In de volksmond wordt er nog wel eens gesproken over vrijwillig bewind en beschermingsbewind. Binnen onze dienstverlening is dit hetzelfde. Bewind moet worden aangevraagd bij de rechtbank. Er zijn twee grondslagen waarop bewind kan worden aangevraagd:

 • Op grond van geestelijk en/of lichamelijk onvermogen
 • Op grond van verkwisting en/of het hebben van problematische schulden

De rechter spreekt het bewind uit en stelt Lebemto aan als bewindvoerder. In onze dienstverlening zoeken we actief de samenwerking. Hiervoor hebben we wel de vereiste informatie nodig.

Taken en verplichtingen van de bewindvoerder

Een bewindvoerder heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

 • beslissingen nemen over het geld en het bezit samen met de betrokkene of met toestemming van de kantonrechter
 • rekeningen betalen
 • periodiek leefgeld overmaken voor onder andere boodschappen
 • doen van eenvoudige belastingaangifte
 • aanvragen van toeslagen of een uitkering
 • administratie bijhouden van de inkomsten en uitgaven
 • administratie laten controleren door betrokkene en de kantonrechter

Werkwijze van de bewindvoerder

In onze dienstverlening als bewindvoerder onderscheiden we de volgende fases:

 1. Kennismakingsgesprek
 2. Intakegesprek
 3. Werkzaamheden tijdens het bewind
 4. Beëindiging bewind

1. Kennismakingsgesprek

Wilt u gebruikmaken van de diensten van de bewindvoerder van Lebemto? Dan starten we altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wie bent u, wie zijn wij, wat is uw situatie, waar bent u naar op zoek, wat kunt u van ons verwachten en wat zijn de kosten? Op basis van deze vragen leren we elkaar kennen. Natuurlijk kunt u op basis van het gesprek altijd contact met ons opnemen voor antwoorden op verdere vragen. Voelt u zich vertrouwd bij ons en wilt u ons vastleggen als bewindvoerder? Dan plannen we een intakegesprek om uw situatie nog verder in beeld te krijgen.

2. Intakegesprek

Als u of uw cliënt na het kennismakingsgesprek besluit dat u ons als bewindvoerder wilt inschakelen, dan vragen we u om documenten en informatie bij elkaar te zoeken en op te (laten) sturen. Mocht dit niet zelfstandig lukken, dan is het raadzaam om hulp te zoeken bij iemand die u goed kent. Denk aan een hulpverlener, begeleider of familielid. Zodra we de gegevens hebben ontvangen, plannen we een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken we u hoe uw budget tijdens het bewind eruit komt te zien. We bespreken dan ook de afspraken die we onderling maken. Als alle informatie bij elkaar verzameld is, verzoeken we u de aanvraagdocumenten te ondertekenen zodat het verzoek naar de rechtbank kan. Nadat de rechtbank een beschikking heeft afgegeven, dit duurt enkele weken, staat u onder bewind en gaat het bewind in.

3. Werkzaamheden tijdens het bewind

Als uw bewindvoerder, voeren we een aantal verschillende taken uit. Onderstaande een opsomming.

 • Openen van bankrekeningen. De bewindvoerder opent een beheerrekening van waaruit deze alle betalingen verricht.
  Daarnaast opent de bewindvoerder een leefgeldrekening waarop periodiek het leef geld wordt gestort. U of uw cliënt krijgt van deze rekening een bank pas en u heeft een spaarrekening.
 • Aanschrijven van alle partijen die financieel betrokken zijn bij u zodat zij weten dat er met de bewindvoerder gecommuniceerd moet gaan worden.
 • Uitvoeren van een voorzieningencheck. Dit houdt in dat er gekeken wordt of u of uw cliënt datgene krijgt waar hij of zij recht op heeft. Denk hierbij aan kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen en het recht op en de juiste hoogte van toeslagen.
 • Er wordt gekeken of u goed of voldoende verzekerd bent.
 • Opmaken boedelbeschrijving voor de rechtbank. Dit is niets anders dan een beschrijving van de financiële stand van zaken op de datum dat het bewind is uitgesproken. Deze boedelbeschrijving wordt met u besproken en als u deze gezien heeft ondertekend.
 • Opmaken van de jaarlijkse rekening en verantwoording (R&V) aan de rechtbank.

4. Beëindiging van het bewind

Het bewind eindigt als:

 • U of uw cliënt overlijdt.
 • U, de cliënt of de bewindvoerder opheffing/ontslag van het bewind heeft aangevraagd en de rechtbank dit heeft uit gesproken.

Als één van bovenstaande gebeurtenissen plaatsvindt, maakt de bewindvoerder een eindrekening en verantwoording op.

Beste relatie,

Aankomende periode kunt u een brief verwachten van AON. Zij stoppen met het aanbieden van de inboedel en WA verzekering. We vinden het vervelend dat AON de brieven naar u stuurt maar wij kunnen hier niets aan doen. De ABN is bezig met een alternatief voor deze verzekeringen. U hoeft niets te doen en u blijft gewoon verzekerd.

met vriendelijke groet,

Lebemto