Levensexecutele

Schept duidelijkheid en vertrouwen

Wat houdt levensexecutele in?

Het kan iedereen overkomen dat er een moment komt waarop hij of zij niet of niet meer goed zelf over financiële, medische en/of persoonlijke zaken kan beslissen. Denk aan mensen met dementie of die door een ongeluk of medisch voorval niet meer zelf in staat zijn om keuzes te maken en te overzien. Dit noemen we wilsonbekwaam. Als u vóór dit moment niets heeft laten vastleggen, kan het voor uw naasten lastig zijn om keuzes voor u te maken. Wanneer uw naasten het bijvoorbeeld niet eens worden over hoe uw zaken geregeld moeten worden, kunnen er vervelende situaties ontstaan. Om dit te voorkomen kunt u een levenstestament opstellen. In dit document legt u uw wensen vast, geeft u aan wie hier uitvoering aan geeft (de levensexecuteur) en op welk moment het ingaat.

Het levenstestament is, in tegenstelling tot een gewoon testament, een volmacht die ingaat terwijl u nog leeft. Het voordeel van het levenstestament is dat u uw wensen vooraf kenbaar kunt maken en u uw naasten niet belast met onduidelijkheden. Op deze manier worden er keuzes gemaakt op basis van de wensen van de cliënt en niet op basis van de wetgeving zoals bij beschermingsbewind wel het geval is. Om uw naasten nog verder te ontlasten, kan het verstandig zijn om een levensexecuteur aan te stellen. De levensexecuteur van Lebemto is onpartijdig en zorgt er altijd voor dat uw wensen op de door u gewenste manier worden uitgevoerd.

Werkwijze van de levensexecuteur

Wanneer u heeft gekozen voor een levensexecuteur van Lebemto, dan doorlopen we de volgende fases:

  1. Kennismakingsgesprek
  2. Inventarisatiefase
  3. Aanvang en uitvoering van de werkzaamheden
  4. Einde van de taak/eindrekening en verantwoording

1. Kennismakingsgesprek

Wilt u gebruikmaken van de diensten van een levensexecuteur van Lebemto? Dan starten we altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek leren we elkaar kennen. Wie bent u, wie zijn wij, wat is uw situatie, waar bent u naar op zoek, wat kunt u van ons verwachten en wat zijn de kosten? Op basis van deze vragen leren we elkaar kennen. Natuurlijk kunt u op basis van het gesprek altijd contact met ons opnemen voor antwoorden op verdere vragen. Voelt u zich vertrouwd bij ons en wilt u ons vastleggen als levensexecuteur? Dan plannen we een intakegesprek om uw situatie nog verder in beeld te krijgen.

2. Inventarisatiefase

Tijdens de inventarisatiefase worden uw situatie en wensen geïnventariseerd. De inventarisatie onderscheiden we in drie delen:

  • Persoon
  • Vermogenssamenstelling
  • Volmacht

Tijdens de inventarisatiefase brengen we uitgebreid in kaart wat uw persoonlijke situatie is. We brengen in kaart hoe uw netwerk eruit ziet, welke wensen er zijn rond schenkingen, contactfrequentie en regelingen tot overlijden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wensen rondom religie en voeding. Alles is erop gericht om al uw wensen goed te verzamelen.
In het deel vermogenssamenstelling kijken we naar uw bezittingen. Door hier een goed beeld van te hebben, kunnen we uw wensen hierop aan laten sluiten.

Tijdens de inventarisatiefase bespreken we verder nog de volmacht. Wat is de omvang van de volmacht? Gaat deze alleen over zorg, het vermogen of beide? Wanneer gaat de volmacht in en wat is de frequentie van de rekening en verantwoording? Maar ook, welke instellingen en/of personen moeten er op de hoogte worden gebracht van de volmacht? Dan is er nog het moment van aanvang van de werkzaamheden. Wanneer mag de levensexecuteur starten met zijn werkzaamheden? Na deze fase gaat u naar de notaris om het levenstestament vast te laten leggen in het CTLR (centraal levenstestamentenregister).

3. Aanvang en uitvoering van de werkzaamheden

Als de inventarisatiefase is afgerond en het levenstestament is in werking getreden, starten we met onze werkzaamheden als levensexecuteur. Van al uw bezittingen maken we, bij ingang van het levenstestament, een boedelbeschrijving op. Het beheer van de roerende en onroerende zaken wordt overgenomen en ook het beheer over de administratie regelen wij. Dit doen we op de manier die is vastgelegd in het levenstestament. De levensexecuteur krijgt digitale toegang tot bijvoorbeeld bankrekeningen en overige financiële instellingen. Op deze manier is het mogelijk om uw betalingen te verrichten. Vervolgens zorgen we er nog voor dat alle correspondentiestromen via ons gaan. Zo kunt u er onbezorgd vanuit gaan dat wij zorg dragen voor uw financiële situatie en administratie.

4. Einde van de taak/eindrekening en verantwoording

De laatste fase is het einde van de werkzaamheden van de levensexecuteur. Dit gaat in vanaf het einde van de volmacht. We maken als uw levensexecuteur een eindrekening op en leggen verantwoording af aan u, uw cliënt, de toezichthouder, de opvolgend levensexecuteur of de erfgenamen van u of uw cliënt.

Beste relatie,

Aankomende periode kunt u een brief verwachten van AON. Zij stoppen met het aanbieden van de inboedel en WA verzekering. We vinden het vervelend dat AON de brieven naar u stuurt maar wij kunnen hier niets aan doen. De ABN is bezig met een alternatief voor deze verzekeringen. U hoeft niets te doen en u blijft gewoon verzekerd.

met vriendelijke groet,

Lebemto